Castellano
Inglés
 

Manuel Tomás Ludeña, Director
 

Com a director del Conservatori Professional de Música de Torrent vull saludar afectuosament a tots aquells que visiten este espai virtual i al mateix temps oferir-los un instrument de col.laboració, informació i participació amb tots nosaltres. Tots coneguem sobradament la tradició i cultura musical de la Comunitat Valenciana i la gran quantitat d´institucions que dediquen els seus esforços diaris a la pràctica i ensenyament de la Música. Entre estes institucions musicals, els Conservatoris son, sense dubte, una peça fonamental. Tots ells han possibilitat una formació musical de qualitat a un gran nombre d´alumnes que hui ocupen llocs de responsabilitat en orquestres, bandes i conservatoris del nostre país, convertint-se en autèntics embaixadors de la cultura valenciana.

El nostre conservatori és un centre depenent de la Consellería de Cultura i Educació, amb trenta anys d´història. L'edifici va estar ocupat al Novembre de 2002 i compta amb recursos suficients per a desenvolupar un projecte educatiu ambiciós i innovador. Este edifici ubicat junt a l´Auditori constitueix un magnífic espai que reflexa la modernitat i el dinamismo de la ciutat de Torrent la qual aposta decididament per articular l´oferta musical de la comarca de l´Horta Sud i convertir-se en un referent dins de la Comunitat Valenciana.

El Conservatori Professional de Música de Torrent imparteix els graus elemental i mitjà i té autoritzats 540 llocs escolars. La nostra misió es formar als futurs professionals de la Música i aconseguir que la educació musical estiga a l´abast de tots els ciutadans.

Per a finalitzar, volem animar a tots aquells que visiten este espai virtual a que formen part de la nostra comunitat educativa i que depositen la seua confianza amb nosaltres per a educar als seue fills i filles. De segur que no els defraudarem.