valencià / castellano
 

Al Conservatori de Torrent el pla d'estudis dels ensenyaments professionals de música está integrat per les següents especialitats instrumentals:

  • Arpa.
  • Cant.
  • Clavecí.
  • Flauta de bec.
  • Guitarra.
  • Instruments de corda fregada: violí, viola, violoncel i contrabaix.
  • Instruments de vent-fusta: flauta travessera, oboé, clarinet, fagot i saxòfon.
  • Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó i tuba.
  • Percussió.
  • Piano.
Per a les especialitats de corda, vent-fusta, vent-metall i percussió les assignatures i la distribució d'hores lectives per cursos es la següent:
Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument
1
1
1
1
1
1
Orquestra/Banda/Conjunt
2
2
2
2
2
2
Música de cambra
-
-
1
1
1
1
Piano complementari
-
0'5
0'5
0'5
-
-
Llenguatge musical
2
2
-
-
-
-
Harmonia
-
-
2
2
-
-
Anàlisi
-
-
-
-
2
2
Història de la música
-
-
-
-
2
2
Optativa
-
-
-
-
3
3
 

Per a l'especialitat de cant les assignatures i la distribució d'hores lectives per cursos es la següent:

Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument
1
1
1
1
1
1
Idioma aplicat
2
2
2
2
2
2
Música de cambra
-
-
1
1
1
1
Conjunt
1
1
-
-
-
-
Cor
-
-
2
2
-
-
Piano complementari
-
0'5
0'5
0'5
-
-
Llenguatge musical
2
2
-
-
-
-
Harmonia
-
-
2
2
-
-
Anàlisi
-
-
-
-
2
2
Història de la música
-
-
-
-
2
2
Optativa
-
-
-
-
3
3
 
Per a les especialitats de clavecí i piano les assignatures i la distribució d'hores lectives per cursos es la següent:
Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument
1
1
1
1
1
1
Música de cambra
-
-
1
1
1
1
Conjunt
1
1
-
-
-
-
Cor
-
-
2
2
-
-
Acompanyament
-
-
-
-
2
2
Llenguatge musical
2
2
-
-
-
-
Harmonia
-
-
2
2
-
-
Anàlisi
-
-
-
-
2
2
Història de la música
-
-
-
-
2
2
Optativa
-
-
-
-
3
3
 
Per a l'especialitat de flauta de bec les assignatures i la distribució d'hores lectives és la següent:
Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument
1
1
1
1
1
1
Música de cambra
-
-
1
1
1
1
Conjunt
1
1
-
-
1
1
Cor
-
-
2
2
-
-
Clavecí complementari
-
0'5
0'5
0'5
-
-
Llenguatge musical
2
2
-
-
-
-
Harmonia
-
-
2
2
-
-
Anàlisi
-
-
-
-
2
2
Història de la música
-
-
-
-
2
2
Optativa
-
-
-
-
3
3
 
Per a l'especialitat de guitarra les assignatures i la distribució d'hores lectives és la següent:
Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument
1
1
1
1
1
1
Música de cambra
-
-
1
1
1
1
Conjunt
1
1
-
-
-
-
Cor
-
-
2
2
-
-
Piano complementari
-
0'5
0'5
0'5
-
-
Acompanyament
-
-
-
-
2
2
Llenguatge musical
2
2
-
-
-
-
Harmonia
-
-
2
2
-
-
Anàlisi
-
-
-
-
2
2
Història de la música
-
-
-
-
2
2
Optativa
-
-
-
-
3
3