valencià / castellano
 

Al Conservatori de Torrent el plà d'estudis dels ensenyaments elementals de música está integrat per les següents especialitats instrumentals:

    • Arpa.
    • Clavecí.
    • Flauta de bec.
    • Guitarra.
    • Instruments de corda fregada: violí, viola, violoncel i contrabaix.
    • Instruments de vent-fusta: flauta travessera, oboé, clarinet, fagot i saxòfon.
    • Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó i tuba.
    • Percussió.
    • Piano.
 
Assignatura
Curs / hores setmanals
 
1er.
2ón
3er.
4t.
Instrument *
1
1
1
1
Llenguatge musical
2
2
2
2
Cor
1
1
1
1
Conjunt
-
-
2
2
* Excepte en Percussió, assignatura per a la qual les classes seran sempre col·lec-tives. Es constituïxen grups d’alumnes en funció de les possibilitats organitzatives del centre. El temps lectiu assignat per a cada un d’estos grups serà de dos hores setmanals, i la relació professor /alumne no ha de superar la proporció 1/5.