valencià / castellano
 
TORNAR

21. Mesures d’atenció orientació i informació als membres de la comunitat educativa.

És un objectiu molt important donar amplia informació a tota la comunitat educativa de tots
els processos que els afecten directament. Però sobre tot escoltar suggeriments i prendre
decisions amb més coneixement de causa.
A més de les mesures establertes al pla d’acció tutorial i al pla d’acollida, afegim les següents:

 1. REUNIONS INFORMATIVES:
  - Reunió amb els nous professors/es 12 de setembre de 2014. Abans del claustre.
  - Reunió amb els pares/mares dels aspirants a les proves d’ingrés als ensenyaments elementals: 5 de setembre de 2014 a les 16.00h.
  - Adjudicació de les vacants d’ensenyaments elementals: 12 de setembre de 2014.
  - Acte de benvinguda als nous alumnes de primer d’ensenyaments elementals: 17 de setembre de 2014 a les 20h.
  El dia 13 de maig de 2015:
  - Reunió amb pares/mares i alumnat per a la confecció dels horaris generals i escoltar propostes.
  - Sorteig públic que escollirà una lletra de l’abecedari. Els alumnes s’ordenaran en un llistat per cursos i dins de cada curs ordenats segon l’ordre alfabètic dels seus cognoms establert a partir de la lletra del sorteig. Estos llistats amb l’hora i minuts del torn de matriculació s’exposaran públicament als taulons d’anuncis i la pàgina web dies abans del període de matriculació.
 2. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
  El professor Rafael Polanco serà l’encarregat de l’orientació acadèmica i professional i de
  portar endavant accions amb un propòsit principal: aportar informació i intentar resoldre els problemes que puguen sorgir en este sentit.
  Horari d’atenció de l’orientador: (Amb cita prèvia)
  Dilluns: 16’00-17’00
  Dimecres: 19’00-21’00
  Divendres: 11’00-14’00
 • ACCIONS PREVISTES PER AL CURS 2014-2015:
  • 1 d’octubre de 2014 a les 20.00h.
   Reunió informativa general d’inici de curs.
   Objectiu: presentar la iniciativa i facilitar informació d’interès sobre:
   - Coneixement del currículum i titulacions.
   - Decisions importants al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge per etapes.
   - Proves d’accés, opcions formatives.
   - Formes de mitigar la càrrega lectiva: convalidacions i batxillerat musical.
   - Modalitats de batxiller i la PAU (Prova d’Accés a la Universitat).
   - On interessa estudiar en el futur: centres d’educació superior.
   - Futures opcions professionals i demanda de perfils específics.
  • 29 d’octubre de 2014 a les 20.00h.
   Reunió amb pares/mares i alumnes del TMTD:
   Opcions de continuïtat: connexions amb societats musicals, acadèmies privades, altres entitats. Col·laboracions amb associacions (ONCE, Asindown, etc.). Contacte amb altres projectes d’integració o iniciatives semblants. A més a més, es fixarà un horari d’atenció per a tots els que sol·liciten ajuda o orientació. El orientador sempre treballarà de manera coordinada amb el tutor de l’alumne i el coordinador del projecte.
  • 28 de gener de 2015 a les 20.00h.
   Reunió amb pares/mares i alumnes de 6è d’EE.PP:
   - Proves d’accés, opcions formatives.
   - On interessa estudiar en el futur: centres d’educació superior.
   - Informació de jornades de portes obertes i simulacions de proves en aquests centres.
   - Futures opcions professionals i demanda de perfils específics.
  • 11 de febrer de 2015 a les 20.00h.
   Reunió amb pares/mares i alumnes de 4t d’EE.EE:
   Es facilitarà als assistents tota la informació necessària sobre la prova d’accés a 1r d’EE.PP.
   En aquest apartat seria important determinar si anem a organitzar jornada de portes obertes i quant seria la data idònia.
  • 22 d’abril de 2015 a les 20.00h.
   Reunió amb pares/mares i alumnes de 4t d’EE.PP. (més d’altres cursos si l’edat no
   va sincronitzada):
   Preparant el futur. Opcions de batxillerat: modalitats, batxillerat musical, PAU. L’excés de càrrega lectiva i la prova d’accés al superior que està a la vista.
 1. EL BLOG DEL CPMT “ENHARMONIA”.
  El calendari de lliurament d’articles al coordinador del blog Rafael Polanco estarà en funció de les decisions que es prenguen sobre la seua publicació. Per a procedir a la publicació de qualsevol article, notícia, reportatge, entrevista o altre tpus de col·laboració, cal seguir unes normes: aportar el text en formato Word (arial 12 o semblant) i un mínim de 2 fotos o imatges relacionades amb el text. El text i les imatges s’enviaran al coordinador/editor amb format digital per correu electrònic o mitjançant un pen drive.
 2. ALTRES MESURES
  Pàgina web actualitzada amb formularis de contacte directe amb els diferents responsables.
  Distribució dels taulons d’anuncis amb espais per a tots.
  Publicació de les actes del consell escolar.
  4.1. Jornada de portes obertes.
  Setmana d’aules obertes Curs 2014/2015
  El CPMT ofereix a tots aquells interessats en presentar-se a les proves d’accés als ensenyaments professionals de música (que no cursen estudies en este centre) la possibilitat de conèixer-lo. Per açò informem que es va a dur a terme una setmana d’aules obertes on es podrà assistir a les classes en qualitat d’oient i rebre consell dels nostres professors i professores.
  Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres classes, i estarà
  organitzada en funció del nombre de sol·licituds. Hi haurà un nombre limitat d’assistents admesos. L’admissió es comunicarà via e-mail. Està prevista també la realització d’una reunió informativa que tindrà lloc el dimecres 20 de maig a les 20 hores. En esta reunió s’informarà sobre els continguts i estructura de les proves, així com de la mecànica de la realització d’aquestes.
  Inscripcions de l’1 al 30 d’abril.
  Realització del 18 al 22 de maig.