valencià / castellano
 
TORNAR

18. Adjudicació de vacants sobrevingudes.

Les vacants que es produïsquen després del 31 de desembre s’adjudicaran a les soŀlicituds
de trasllat que es produïsquen a partir d’eixe moment, segons l'article 18 de l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació.