valencià / castellano
 
TORNAR

17. Accés de l'alumnat al projecte educatiu "Tots músics, tots diferents".

El nombre d’alumnat que es pot inscriure en el projecte “Tots músics, tots diferents”, és de 14.
Quan hi ha places vacants el procediment per a cobrir-les, és:

  1. Fer una preinscripció durant el mes de maig del curs escolar anterior al qual es vol ac- cedir.
  2. Es publica un llistat d’admessos i exclosos, en funció del compliment dels requisits.
  3. Al mes de juny es realitzen entrevistes als aspirants i a les seues famílies.
  4. Posteriorment es convoquen les proves d’accés individualitzades.
  5. Es publica el llistat d’aprovats per ordre de nota.
  6. L’alumnat del projecte, té una reserva de places i d’ especialitat que s’haurà decidit en l’entrevista.
  7. La matriculació de l’alumnat del projecte és anterior a la de l’alumnat ordinari, en la inten- ció d’organitzar-los de manera equitativa, en els diferents grups d’assignatures col·lectives.
  8. En la tria d’horaris d’instrument, l’alumnat del projecte té preferència. Inclosos aquells alumnes que superen la limitació del projecte que és fins a 2on d’ensenyaments professio- nals.

Terminis per a inscriure’s al projecte:
- Període de preinscripció: tot el mes de maig de 2015.
- Publicació llistat d’alumnes admesos i exclosos: 2 de juny de 2015.
- Entrevistes als alumnes preinscrits: 22 de juny de 2015.
- Realització de les proves i matriculació: Es publicarà la convocatòria en el mes de maig de 2015.