valencià / castellano
 
TORNAR

11. Premis Professionals de Música.

Segons l’Orde 76/2014 de 16 de setembre:
Les convocatòries dels premis professionals de música s’organitzen en dues fases: La primera tindrà lloc al mateix centre, i la segona es desenrotllarà en l’àmbit autonòmic.

a) Fase Conservatori.
Els premis regulats per esta orde en la fase conservatori són:
-Premis professionals de música, un per cada especialitat.
-Premi professional de música, modalitat Història de la Música.
-Premi professional de música, modalitat Música de Cambra
-Premi professional de música, modalitat Fonaments de Composició.
Període d’inscripció: de l’1 al 9 de juliol de 2015.
Publicació calendari d’actuacions i composició de tribunals: el 13 de juliol de 2015.
Realització de les proves: 20,21,22 de juliol de 2015.

b) Fase autonòmica.
Els premis regulats per esta orde en la fase autonòmica són:
-Premis professionals de música, un per cada departament Instrumental o Vocal.
-Premi professional de música, modalitat Història de la Música.
-Premi professional de música, modalitat Música de Cambra
-Premi professional de música, modalitat Fonaments de Composició.
Període d’inscripció: L’alumnat premiat en la fase conservatori presentarà la sol·licitud d’acord amb el model que figura en l’annex I de l’orde 76/2014, preferentment en el registre general de la Conselleria competent en matèria d’educació.
Termini presentació de sol·licituds: S’iniciarà en el moment de realització i obtenció del premi en el centre i finalitzarà 20 dies hàbils abans de la realització de la primera prova de la fase autonòmica.
Realització de les proves: Abans del 30 de setembre de 2015.