valencià / castellano
 
TORNAR

10. Activitats complementàries, extraescolars i pràctiques formatives.

Responsable de  la coordinació de les  activitats extraescolars: el cap d’estudis David Antich

10.1 PROGRAMACIÓ CULTURAL ESTABLE.

Per a presentar les activitats per a la programació cultural, s’estableixen els següents terminis i condicions:

 • Data de presentació d’activitats: Fins el 20 d’octubre de 2014..
 • Elaboració de la proposta definitiva: novembre  de 2014
 • Propostes: Les propostes podran ser presentades per qualsevol membre del claustre i també per l’AMPA.
 • Contingut de les propostes Inclouran els següents continguts:
  1. Nom de l’activitat.
  2. Programa d’activitats o de concert.
  3. Persones que hi participen, especificant si es el cas. els membres del conservatori.
  4. Justificació de la proposta i Interès pedagògic.
  5. Proposta de dates.
  6. Calendari d’assajos.
  7. Recursos necessaris: humans, tècnics, etc.
 • Autorització i programació de les activitats: Les activitats es decidiran en la Comissió de Coordinació Pedagògica del mes de novembre, d’acord amb els següents criteris:
  1. Interès artístic i pedagògic. Es prioritzarà les activitats innovadores que propicien la col·laboració interdepartamental i la pràctica de la interdisciplinarietat. També la utilització de les noves tecnologies.
  2. Viabilitat econòmica i de recursos.
  3. Incardinació en el funcionament ordinari de les classes lectives. A tal efecte es suspendran les classes un màxim de quatre vegades.
  4. Participació de major membres de la comunitat educativa.
  5. Coherència amb el projecte educatiu de centre

El cap d’estudis d’activitats extraescolars és el responsable de la gestió d’este programa. Les seues funcions seran:

  1. Comprovar que les propostes s’ajusten al establert en estes normes.
  2. Presentar i explicar les propostes  a la Comissió de Coordinació Pedagògica.
  3. Controlar la programació i elaborar els materials de difusió que s’estableixin a l’equip directiu.
  4. Coordinar els recursos materials i humans necessaris.
  5. Elaborar un document que reflexe les suspensions de les classes lectives.

LA PROGRAMACIÓ CULTURAL S’ORGANITZA EN ELS SEGÜENTES CÍCLES:

 • LES NOSTRES AGRUPACIONS
  • Concert Secció de Vents i Percussió del CPMT.
   • Diumenge 14 de desembre de 2014. Església de la Companyia. València.
    • Professor: Francisco Amaya.
  • Concert de l’alumnat de Cor de Cambra del CPMT.
   • Dijous 18 de desembre de 2014. Saló d’actes.
    • Professor: Jordi Blanch.
  • Concert de l’alumnat de cor del CPMT. Festa de Nadal.
   • Dilluns 22 de desembre de 2014 a l’Auditori de Torrent.
    • Professor: Jordi Blanch.
  • Concert de conjunts de corda, vent i guitarres (3r i 4t EE.EE.)
   • Dimarts 27 de Gener de 2015 al Saló d’actes. 20 h.
    • Professors: Salvador Peris, Enrique Llorens, Juan Luis Roldán.
  • Concert banda del Conservatori de Torrent (4t,5é,6é EE.PP.)
   • Dimecres 28 de gener de 2015 al Saló d’actes.
    • Professor: Francisco Amaya.
  • Concert banda del Conservatori de Torrent (1er, 2on, 3er. EE.PP)
   • Dijous 29 de gener de 2015 al Saló d’actes.
    • Professor: Francisco Amaya.
  • Concert Orquestra de corda del CPMT (1r i 2n EE.PP.)
   • Dimecres 4 de febrer de 2015 al Saló d’actes.
    • Professor: Francisco Amaya.
  • Concert Orquestra Simfònica del CPMT
   • Divendres 6 de març de 2015 al Saló d’actes. 19 h.
    • Professor: Francisco Amaya.
  • Concert del cor de cambra i Orquestra del CPMT.
   • Divendres 15 de maig de 2015 al Saló d’actes.
    • Professors: Francisco Amaya, Jordi Blanch.
  • Concert bandes del Conservatori de Torrent.
   • Divendres 29 de maig de 2015 a l’Auditori de Torrent.
    • Professor: Francisco Amaya
  • Concert Orquestra de corda del CPMT (1r i 2n EE.PP.)
   • Dimecres 3 de juny de 2015 al Saló d’actes. 18 h.
    • Professor: Francisco Amaya
  • Concert de Graduació
   • Dijous 18 de juny de 2014 al Saló d’actes.
    • Professor: Francisco Amaya
 • COL·LABORACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
  • Certamen nacional “Intercentros melómano”.
   • Inscripcions fins el 31 d’octubre.
   • Fase autonòmica; 21 de novembre, Auditori de Godella.
   • Fase nacional; per determinar.
  • Premi d’interpretació musical “VICENT GALBIS” i celebració Santa Cecília/ Dia del professorat.
   • Termini d’inscripció: del 22 al 26 de setembre de 2014
   • Sorteig ordre d’actuació i publicació de tribunals: 26 de setembre de 2014
   • Audicions: 8 d’octubre de 2014.
   • Lliurament del premi: 21 de Novembre de 2014.
  • Trobada d’Orquestres dels CPM de Torrent, Catarroja i Ribarroja.
   • Data per determinar.
  • Premi Nacional de Piano “Amparo Fandos”.
   • 24-25 d’abril de 2015.
  • Concert “Primavera i Solidaritat”.
   • Presentació de propostes del professorat: Fins l’1 d’abril de 2015.
   • Concert organitzat per l’ajuntament, tindrà lloc al llarg del mes d’abril en data a daterminar.
  • Concerts al Museu Comarcal.
   • Els cicle de concerts al Museu Comarcal es desenvolupa durant els mesos de febrer-maig 2015 al Museu Comarcal de l’Horta Sud i es organitzat pels professors de l’assignatura Música de Cambra. Coordinació: Enrique Llorens.
   • Dates dels concerts: 14 de febrer de 2015, 28 de març de 2015, 30 de maig de 2015
 • ACTIVITATS PER ALS MENUTS
  • Festa de l’alumnat de EE.EE. "Anem al cinema" (Conjunts corda, vent, guitarres i cor)
   • Divendres 22 de maig de 2015 a l’Auditori de Torrent
 • CONCERTS DEL PROFESSORAT
  • Divendres 19 de setembre de 2014. Trio Terna.
  • Dimarts 16 de desembre de 2014. A Musical Travelogue. Maria Abad, piano.
  • Dijous 19 de febrer. Música francesa per a flauta, arpa i viola.
  • Dijous 12 de març de 2015. Concert pedagògic “Cançò Espanyola; entre lo popular
   i la poesia”. Mari Carmen Fortea (cant), Jordi Blanch (piano).
  • Dimecres 6 de maig. Concert de Música de Cambra d’Straus, Prokofiev i altres. Professors del CPMT
 • ALTRES ACTIVITATS.
  • Congrés Nacional de Conservatoris. Empleabilitat en els ensenyament artístics: Bechmarking educatiu i cultural dels conservatoris.
   • 12 i 13 de desembre. Conservatori Superior de Música de València.
  • Concert solidari per l’ONG “Delwende”
   • Dimarts 16 de Desembre de 2014, Església de Sta. Caterina (València) Alumnes de Cor de 3r i 4t EE.EE. i alumnes de Música de Cambra.
    • Professors: Enrique Llorens i Jordi Blanch
  • Flautíssim 2015.
   • Dissabte 18 d’abril de 2015.
    • Professor coordinador: Miguel Llopis.
  • Celebració de Xè aniversari del Projecte Educatiu “Tots Músics, Tots Diferents”-
   • Dijous 30 d’abril de 2015.
  • Festival de Percussió 2015
   • Dilluns 4 de Maig de 2015
    • Professor coordinador: Àngel García
  • Concert Solidari per la Casa Caritat Torrent
   • Coincidirà amb la celebració de la festa de l’alumnat d’EE.EE Divendres 22 de Maig de 2015. Auditori de Torrent.
 • ASSOCIACIÓ ALUMNI CONSERVATORI TORRENT.
  • L’associació d’antics alumnes es va crear a l’any 2012 i té com objectius la promoció de la convivència i la comunicació dels antics alumnes del centre i la seua incardinació dins la vida acadèmica. Les activitats de l’associació se centraran en un encontre anual, que enguany tindrà lloc el dia 29 de maig 2015 a l'Auditori de Torrent.

10.2 AUDICIONS I ACTIVITATS D’AULA

És un objectiu prioritari per al curs 2014-2015 rependre els esforços per a combinar la realització de les audicions d’aula amb el funcionament normal de les classes.
Les audicions d’aula són una activitat que implica al conjunt del professorat i requereix un gran nivell de planificació col·lectiva i també de conscienciació individual. Per este motiu és necessari una actitud per part de tots i totes no individualista practicant valors com el companyerisme i el treball en equip.
Per tot açò, establim un model amb els següents criteris:

 • Tal com s’ha portat a terme el curs passat es continuaran adjudicant les audicions de forma trimestral i no anualment.
 • S'estableixen tres períodes per a la petició de les audicions, un per cada trimestre:
 • Peticions per primer trimestre, del 22 al 26 de setembre.
 • Peticions per segon trimestre, del 15 al 19 de desembre.
 • Peticions per al tercer trimestre, del 9 al 13 de març.
 • Protocols de funcionament.
  1. Les audicions no interrompran mai les classes lectives.
  2. Les audicions es realitzaran preferentment els divendres per la vesprada a partir de les 18’00 hores, que és l’única franja horària del centre que no hi ha classes col·lectives. També s’autoritzaran audicions en altres horaris si els professors responsables es comprometen i garanteixen que els alumnes no perden cap classe col·lectiva. El cap d’estudis comprovarà que és així. El calendari d’estes audicions es comunicarà a tot el professorat.
  3. No s’autoritzaran audicions d’aula que no estiguin establides en estes dates de manera general, amb l’excepció si incorren circumstàncies especials sobrevingudes.
  4. L’horari de les audicions no podrà sobrepassar les 21.15 hores.
  5. Els assajos es faran en l’horari individual de cada alumne a les aules instrumentals. Baix ningun concepte es suspendran  classes lectives per a realitzar assajos.
  6. La confecció dels programes de mà correra a càrrec del professorat, respectant les plantilles elaborades pels responsables de la imatge corporativa.
  7. Les audicions es realitzaran al saló d’actes i les aules que s’habiliten per part de la direcció del centre. Els recursos necessaris (àudio, vídeo, etc.) els demanarà el professor/a responsable amb una antelació mínima de una setmana abans de l’audició.
  8. Qualsevol utilització d’un espai educatiu per a  activitats d’aula es demanarà al cap d’estudis amb una antelació mínima d’una setmana.
  9. Quan una activitat d’aula s’anul·lés per qualsevol motiu, se comunicarà al cap d’estudis a la major brevetat i d’esta manera poder reestructurar l’activitat acadèmica.
  10. Quan es produïsquen pèrdues de classe, els professors afectats ho comunicaran en eixe moment als caps d’estudis per tal de aclarir esta circumstància, evitar malentesos i establir solucions adequades.
  11. El cap d’estudis durà un registre d’incidències  on constarà el nom de l’alumne i el professorat responsable. Així es podrà avaluar amb criteris estadístics estes interferències.
 • PIANISTES ACOMPANYANTS
  Aquest any les pianistes acompanyants seran les professores:
  RAQUEL LÓPEZ: fagot, saxòfon, violí i contrabaix
  ANTONIO BLAYA: flauta, oboè, violoncel, viola, percussió i cant
  Mª ANGELES CABRERA: clarinets i trompa
  MARITA PRIMO: trompeta, trombó i tuba
 • Protocols de funcionament.
  - El professorat lliurarà als pianistes les partitures, com a mínim 15 dies abans de la data de l'audició.
  - El professorat es coordinarà amb els pianistes acompanyants per establir l'horari d'assajos, aquests no haurà d’entorpir altres activitats acadèmiques dels alumnes.
  - Els assajos previs a les audicions s'establiran en horari de classe dels alumnes per tal d’evitar solapaments d’assajos amb les classes col·lectives.
 • Activitats extraescolars continuades del CPMT.
  ENSEMBLE DE GUITARRES DEL CPMT Director: Prof. Juan Luis Roldán Pareja
  L’objectiu de l’Ensemble de Guitarres és aglutinar a través de la música en conjunt ex-alumnes, alumnes i professors que amb la guitarra realitzen una activitat musical en grup. Aquest tipus d’activitats, avui en dia, estan poc desenvolupes és per això que la constitució d’aquest Ensemble de Guitarres pot ser molt interessant.

10.3. AUDICIONS DE CLASSE AMB ELS PROFESSORS DE LA MATEIXA ESPECIALITAT.

Vistes les conclusions de l’avaluació en la memòria del curs passat, el CPMT incorpora una nova activitat, amb la intenció de unificar criteris per part dels professors de la mateixa assignatura. L’alumnat realitzarà una audició-prova, amb els professors de la mateixa especialitat o assignatura, que es reuniran per a valorar la interpretació dels alumnes que cursen:
4t. d’EE.EE., 2on. d’EE.PP, 4t. d’EE.PP, 6é d’EE.PP.
El professorat ìmplicat decidirà allò que han d’interpretar en esta prova.
Esta activitat queda determinada per a la setmana del 27 al 30 d’abril de 2015
El dia que es realitze esta activitat es traslladaran les classes lectives i l’alumnat acudirà a les diferents sessions, que quedaran convocades convenientment.
Esta activitat la coordinarà el vicedirector Enrique Llorens.