valencià / castellano
 
TORNAR

6. Calendari de reunions dels òrgans de govern

6.1.Consell escolar :

Les reunions ordinàries del Consell Escolar seran les següents:

 • 29 de setembre de 2014 Extraordinari (dilluns).
 • 19 de novembre de 2014 (dimecres).
 • 14 de gener de 2015 (dimecres).
 • 25 de març  de 2015 (dimecres).
 • 17 de juny de 2015 (dimecres).
 • 22 de juliol de 2015 (dimecres).

Els membres del Consell Escolar podran proposar al director punts per a incloure’ls  dins de l’ordre del dia amb una antelació mínima de 10 dies abans de la data de la reunió.

6.2.Claustre de Professors/es:

Les reunions ordinàries del claustre de professors/es seran:

 • 12 de setembre de 2014 (divendres).
 • 13 de novembre de 2014 (dijous).
 • 22 de desembre de 2014 (dilluns).
 • 1 d’abril de 2015 (dimecres).
 • 30 de juny de 2015 (dimarts).

Els membres del Claustre de professors/es podran proposar al director punts per a incloure’ls dins de l’ordre del dia amb una antelació mínima de 10 dies abans de la data de la reunió.

6.3.Equip directiu (horari d’atenció).

L’equip directiu es reunirà quan el convoque la directora amb una periodicitat mínima de una vegada cada quinze dies.

L’horari d’atenció als membres de la comunitat educativa serà el següent:

  • Directora: Dimarts de 10’00 a 12’00,
  • Vicedirector: Dimarts de 16’00 a 17’00. Dimecres de 20’00 a 21’00.
  • Cap  d’Estudis acadèmic: Ernest Aparisi: Dilluns de 18'00 a 20'00
  • Cap d’Estudis activitats complementàries: David Antich: Dijous de 12'00 a 14'00.
  • Secretari: Dijous de 12’00 a 14’00.

Procediment per a concertar una entrevista: Sol·licitar al personal d’administració i serveis l’entrevista a qualsevol membre de l’equip directiu. L’interessat rebrà confirmació amb l’hora exacta a la major brevetat.