Proves d'accés als Ensenyaments Professionals (a tots els cursos i per alumnes amb edats idònies i majors  o menors de les edats idònies)

  • Per ordre de la Direcció del centre es publiquen la composició del tribunal de les proves d'accés als ensenyaments professionals, convocatòria de juny.
  • Dilluns 22 de juny.
  • Dimarts 23 de juny.
  • Dimecres 24 de juny.