XV EDICIÓ PREMI D'INTERPRETACIÓ MUSICAL "VICENT GALBIS".

La XV edició del Premi d'interpretació musical "Vicent Galbis" se celebrarà el dijous 8 d'octubre a les 19'00 h. al saló d'actes i està organitzat de la següent forma:

 1. Participants.
 2. Ordre d'actuacio.
 3. Tribunal

  1. Participants:

  • Rocio Crespo Celdrán (Cant)
  • Teresa Roldán Cervera (Viola)
  • Ferran Ruiz Blanch (Piano)
  • Esther Trujillo Sánchez (Fagot)

2. Ordre d'actuació i obres:

  1ª PART

  1. - Rejoice greatly, o daughter of Zion (El Mesías) de G.F. Haendel
   - Welche Wonne, Welche Lust (El rapto en el serrallo) de W.A. Mozart
   Rocio Crespo Celdrán (Cant)
  2. - Sonata Arpeggione (1er mov.) de F. Schubert
   Teresa Roldán Cervera (Viola)
  3. - Concierto en Si b M de W.A. Mozart
   Esther Trujillo Sánchez (Fagot)
  4. - Suite Op.14 de B. Bartok
   Ferran Ruiz Blanch (Piano)

   2ª PART

  5. - Notre amour de G. Fauré
   - Canción del ruiseñor (Doña Francisquita) de A. Vives
   Rocio Crespo Celdrán (Cant)
  6. - Konzert (1er mov) de F.A. Hoffmeister
   Teresa Roldán Cervera (Viola)
  7. - Andante et Rondó Hongrois de C.M Von Weber
   Esther Trujillo Sánchez (Fagot)
  8. - Estudio de concierto “Un sospiro” de F. Liszt
   Ferran Ruiz Blanch (Piano)

3. Tribunal:

  - PRESIDENT: Jesús Ros Piles
  - VOCALS: Patricia Llorens Puig, José V. Balaguer Domenech, Beatriz Brull Gregori, Elisabet Sanchis Fornàs i Eduardo Ventura Rodríguez
  - SECRETÀRIA: Mariví Andreu Comos.

Programa del premi,