valencià / castellano
 
XI EDICIO PREMI D'INTERPRETACIÓ MUSICAL "VICENT GALBIS".

La XI edició del Premi d'interpretació musical "Vicent Galbis" se celebrarà el dimarts 22 de novembre a les 19'00 h. al saló d'actes i està organitzat de la següent forma:

 1. Participants.
 2. Ordre d'actuacio i obres.
 3. Tribunal

  1. Participants:

  • Alba Benito Mínguez.
  • Carlos Conejeros Devis.
  • Benjamín Falces Vaquero.
  • Ines Romaguera Lara.
  • Rubén Simó Llácer.

2. Ordre d'actuació :

  1. Ines Romaguera Lara.
  2. Benjamín Falces Vaquero.
  3. Rubén Simó Llácer
  4. Carlos Conejeros Devis
  5. Alba Benito Mínguez

3. Tribunal:

  - PRESIDENTA: María José Catalá Verdet
  - VOCALS: Manuel Tomás Ludeña, Eduardo Ventura Rodríguez, Ernest Aparici Moreno, Rosa Pla Martínez i Inmaculada García Soria
  - SECRETÀRIA: Mariví Andreu Comos.