valencià / castellano
 
X EDICIO PREMI D'INTERPRETACIÓ MUSICAL "VICENT GALBIS".

La X edició del Premi d'interpretació musical "Vicent Galbis" se celebrarà el dijous 18 de novembre a les 19'15 h. al saló d'actes i està organitzat de la següent forma:

 1. Participants.
 2. Ordre d'actuacio i obres.
 3. Tribunal

  1. Participants:

  • Pau García Salt.
  • Sofía Ríos Peláez.
  • Melodi Roig Escutia.

2. Ordre d'actuació i obres:

  • Pau García Salt.
   • Concert nº 1 per a tuba de A. Lebedjew.
   • Concert per a tuba de V. Williams.
  • Sofía Ríos Peláez.
   • Concierto de Dubois.
   • Concertino de cámara de Ibert.
  • Melodi Roig Escutia.
   • Sonata nº 2 de D. Castelló.
   • Concert en Fa M de Sammartini.

3. Tribunal:

  - PRESIDENTA: María José Catalá Verdet
  - VOCALS: María Dolores Roch Cazorla, Manuel Tomás Ludeña, Eduardo Ventura Rodríguez, Miguel Llopis Ramón, Inmaculada García Soria, José Sebastià Ferrer.
  - SECRETÀRIA: Mariví Andreu Comos.