valencià / castellano
 

Procediments i terminis de la matrícula general del centre en juliol per a tots els alumnes dels ensenyaments elementals, alumnes que hagen superat les proves d’accés als ensenyaments professionals (convocatòria de juny) i els dels ensenyaments professionals que hagen aprovat tot en l’avaluació de juny.

Tota la informació es publicarà quan s'aprove la Programació General Anual per al curs 2013-2014