valencià / castellano
 

El projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” ha segut autoritzat per la Conselleria d’Educació des del curs 2004/05.

La legislació referent al projecte es la seguent:
  • Resolució de 16-02-2004 de autorització del projecte.
  • Resolució de 18-05-2005 de prorroga del projecte.
  • Resolució de 22-05-2006 de prorroga del projecte.
  • Resolució de 03-07-2007 de prorroga del projecte.
  • Resolució de 16-07-2008 de prorroga del projecte.