valencià / castellano
 

Reunió amb pares i alumnes del projecte “TOTS MÚSICS, TOTS DIFERENTS”.
Dimecres 28 d’octubre. 20 hores
Biblioteca del CPMT

El coordinador del TMTD, professor Rubén Herrero, exposarà les novetats del curs 2015-16 pel que fa al projecte:
o Nou alumnat.
o Cursos de formació prevists.
o Funcionament del grup de treball.
o Horari d'atenció.

La PT del projecte, professora Mabel di Quarto, explicarà les seues funcions:
o La tasca de la PT: treball apart i recolzament en l'aula.
o Coordinació amb els altres professors.
o Implicació i col·laboració dels pares.
o Horari d'atenció.

L’orientador del CPMT, professor Rafael Polanco, explicarà la seua funció al TMTD:
o Orientar als pares i alumnes sobre l'itinerari educatiu.
o Informar-los i assessorar-los en la pressa de decisions.
o Col·laboració amb altres institucions.
o Ajudar-los perquè puguen portar endavant la formació musical en altres centres, si no poden continuar al TMTD..
o  Horari d'atenció

 

El dimecres 7 d'octubre de 2015 a les 20'00 en la biblioteca del CPMT, es realitzarà la Reunió informativa general per a tots els pares i alumnes del centre

Aspectes a tractar:

  • Funcions de l'orientació acadèmica i professional en el CPMT:
    • Informació sobre els problemes que sorgeixen al llarg del procés educatiu: compatibilitat d'estudis, convalidacions, elecció del batxillerat, itineraris possibles a seguir en els estudis musicals, proves d'accés a EE.PP. i EE.SS., etc.
    • Assessorament a pares i alumnes en la presa de decisions.
    • Les expectatives del futur músic professional.
  • Calendari de reunions informatives per al curs 2015-16.
  • Horari d'atenció de l'orientador