Els formularis de inscripció per a les proves d'accés están en format pdf per a poder omplirlos i imprimirlos , y després presentar a la secretaría del conservatori.

 

Formularis per als Ensenyaments Professionals

  • Formulari d'inscripció telemàtica per a les proves d'accés als Ensenyaments Professionals .
  • Sol·licitud per als majors de les edats idònies per a les proves d'accés als Ensenyaments Professionals (en format pdf es pot imprimir, omplir i presentar a la secretaría).
 

Formularis per als Ensenyaments Elementals

  • Model d inscripció per a les proves d'ingrés als Ensenyaments Elementals (en format pdf es pot omplir, imprimir i presentar a la secretaría). formulari en format pdf
  • Sol·licitud per als majors de les edats idònies per a les proves d'ingrés als Ensenyaments Elementals (en format pdf es pot imprimir, omplir i presentar a la secretaría). formulari de sol·licitud per a majors de l'edat idònia
    • Els aspirants adjuntaran a la inscripció fotocòpia del DNI o del llibre de família.
    • Els aspirants que es presenten a les proves d'accés a curs diferent de primer adjutaran també fotocòpies de les obres per a la prova d'interpretació instrumental.
 
 
 
Nota: els enllaços dels formularis estaràn actius solament en els terminis establits en cada convocatoria.