Control asistencia

 • Dilluns matí.
 • Dilluns vesprada.
 • Dimarts matí.
 • Dimarts vesprada.
 • Dimecres matí.
 • Dimecres vesprada.
 • Dijous matí.
 • Dijous vesprada.
 • Divendres matí.
 • Divendres vesprada.

Notificacions al profesorrat

 • Claustre.
 • Consell Escolar.
 • Co.Co.Di.
 • Departament corda.
 • Departament vent fusta.
 • Departament vent metall.
 • Departament tecla.
 • Departament veu.
 • Departament llenguatge musical.
 • Departament composició.
 • Comissió de música de cambra.
 • Comissió de Llenguatge musical.
 

Per a poder visualitzar correctament els documents pots descarregar-te el programa Adobe Reader, al següent enllaç. Enllaç a la pàgina web d'Adobe per descarregar el programa per poder visualitzar l'informe de l'aula