valencià / castellano
Tornar a la pàgina anterior
Tornar  

Convocatòria de setembre de les proves d'accés als Ensenyaments Professionals (a tots els cursos)

Segons els termes establerts en el Decret 158/2007, l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació, i el projecte educatiu del Conservatori, la Direcció del centre CONVOCA les proves d’accés als ensenyaments professionals de música  amb el següents termes:
 1. Període per a sol·licitar al consell escolar autorització per a presentar-se a les proves aspirants amb edats majors de les considerades idònies: de l'1 al 15 de juliol. (Formulari de sol·licitud en aquest enllaç, )
 2. Resolució d’aquestes sol·licituds: 23 de juliol
 3. Composició del tribunals i vacants: 27 de juliol.
 4. Període d’inscripció telemàtica: de l'1 de juliol a les 9'00 h. fins al 15 de juliol a les 15'00 h. Enllaç per a accedir a l'inscripció telemàtica,
 5. Entrega de documentació en el centre: fins al 21 de juliol.
 6. Llistat definitiu alumnes inscrits: 28 de juliol.
 7. Realització de les proves convocatòria de juny: 3 i 4 de setembre. Les proves són eliminatòries.
  1. Prova d’Interpretació de l’obra o fragment.
  2. Prova de primera vista amb l'instrument.
  3. Prova de capacitat auditiva i coneixements teorico-pràctics de Llenguatge musical
 8. Publicació  dels llistats provisionals amb el resultat de la prova: 4 de setembre.
 9. Període de reclamacions: 5, 6 i 7 de setembre.
 10. Publicació del llistats definitius amb el resultat de la prova: 9 de setembre.
 11. Període de Matriculació:9 de setembre.

Els aspirants no portaran ningun tipus d’acompanyament instrumental ni vocal, excepte en el cas de CANT on el centre proporcionarà l'acompanyament.
Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 12 fins al 31 de Desembre) necessitaran l’autorització de la Conselleria d’Educació per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves,  a tots els efectes, com els aspirants amb l’edat idònia. Els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 18 anys fins al 31 de Desembre) necessitaran l’autorització del Consell escolar per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves amb tots el demes aspirants.

 • Documentació:
  • 1 fotocòpia de cada obra presentada, en el cas de CANT seran necessàries 2 copies de la part de piano.
  • DNI o document acreditatiu de l’edat.
  • Títol de família nombrosa si és el cas.
  • Inscripció degudament emplenada.
  • Pagament de la taxa.
 • Tota la documentació serà entregada en el conservatori fins al 21 de juliol.