valencià / castellano
Tornar a la pàgina anterior
Tornar  

Convocatòria de juny de les proves d'accés als Ensenyaments Professionals (a tots els cursos)

Segons els termes establerts en el Decret 158/2007, l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació, i el projecte educatiu del Conservatori, la Direcció del centre CONVOCA les proves d’accés als ensenyaments professionals de música  amb el següents termes:
 1. Període per a sol·licitar al consell escolar autorització per a presentar-se a les proves aspirants amb edats majors de les considerades idònies: del 15 al 29 de maig. (Formulari de sol·licitud en aquest enllaç, )
 2. Resolució d’aquestes sol·licituds: 11 de juny.
 3. Composició del tribunals: 2 de juny.
 4. Període d’inscripció telemàtica: del 15 de maig a les 9'00 h. fins al 29 de maig a les 15'00 h. Enllaç per a accedir a l'inscripció telemàtica,
 5. Entrega de documentació en el centre: fins al 3 de juny.
 6. Llistat definitiu alumnes inscrits: 10 de juny.
 7. Realització de les proves convocatòria de juny: 22, 23 i 24 de juny. Les proves són eliminatòries.
  1. Dia  22: Especialitats de corda, piano, clave i cant. Prova d’Interpretació de l’obra o fragment i prova de primera vista.
  2. Dia  23: Especialitats de vent i percussió. Prova d’Interpretació de l’obra o fragment i prova de primera vista.
  3. Dia 24: Prova de capacitat auditiva i coneixements teorico-pràctics de Llenguatge musical
 8. Publicació  dels llistats provisionals amb el resultat de la prova: 24 de juny.
 9. Període de reclamacions: 25, 26 i 27 de juny.
 10. Publicació del llistats definitius amb el resultat de la prova: 29 de juny.
 11. Període de Matriculació: 20,21 i 22 de juliol de 2015.

Els aspirants no portaran ningun tipus d’acompanyament instrumental ni vocal, excepte en el cas de CANT on el centre proporcionarà l'acompanyament.
Els aspirants amb edats menors de les establertes com a idònies (menys de 12 fins al 31 de Desembre) necessitaran l’autorització de la Conselleria d’Educació per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves,  a tots els efectes, com els aspirants amb l’edat idònia. Els aspirants amb edats majors de les establertes com a idònies (més de 18 anys fins al 31 de Desembre) necessitaran l’autorització del Consell escolar per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves amb tots el demes aspirants.

 • Documentació:
  • 1 fotocòpia de cada obra presentada, en el cas de CANT seran necessàries 2 copies de la part de piano.
  • DNI o document acreditatiu de l’edat.
  • Títol de família nombrosa si és el cas.
  • Inscripció degudament emplenada.
  • Pagament de la taxa.
 • Tota la documentació serà entregada en el conservatori fins al 3 de juny.