valencià / castellano
Tornar a la pàgina anterior
Tornar  

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS.

Per ordre de la Direcció del centre I Segons els termes establerts en el Decret 158/2007, l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació, i el projecte educatiu del Conservatori, la Direcció del centre CONVOCA les proves d’ingrés als ensenyaments elementals de música  amb el següents termes:

 1. Termini de presentació de sol·licituds d’autorització al consell escolar per a presentar-se als aspirants amb major edat de la idònia: del 1 al 10 de juny.
 2. Data de resolució del consell escolar: 11 de juny.
 3. Període d’inscripció telemàtica: de l'1 de juny a les 9'00 h fins al 10 de juny a les 15'00 h. Enllaç per a accedir a l'inscripció telemàtica,
 4. Presentació de documentació en el centre: fins al 15 de juny
 5. Llistat definitiu inscrits: 22 de juny,
 6. Realització de les proves: 8 de setembre.  Les proves són eliminatòries.
  1. Prova d’Interpretació de l’obra o fragment
  2. Prova de primera vista amb l’instrument
  3. Prova de capacitat auditiva i coneixements teòric-pràctics de Llenguatge musical
 7. Publicació del llistat provisional  amb el resultat de la prova: 8 de setembre
 8. Reclamacions: 9, 10 i 11 de setembre
 9. Llistat definitiu: 12 de setembre
 10. Matriculació de l’alumnat amb l’edat idònia:
 • Els aspirants no portaran cap tipus d’acompanyament instrumental ni vocal.

 • Documentació:
  • DNI o document acreditatiu de l'edat.
  • Inscripció degudament emplenada.
  • 1 fotocòpia de cada obra presentada.
  • Títol de família nombrosa si és el cas.