El Consell Escolar del conservatori de Torrent esta composat per:

  • Presidenta: Fani Blanch Piqueras, (Directora del conservatori)
  • Equip directiu: Enrique Llorens Vallés, (vice-director del conservatori), Ernest Aparisi Moreno i David Antich Albuixech, (caps d’estudis)
  • Secretàri: Miguel Llopis Ramón.
  • Representants sector professors: Antonio Blaya Nicolás, José Vte. Galán Casañ, Blas Pi Rodríguez i José E. Plaza Alfaro.
  • Representants sector alumnes: Rocio Cintero Ramírez i Ramón García Llorca.
  • Representants sector pares: Belén Martín Piles.
  • Representant sector P.A.S.: Miguel Angel López Gómez.
  • Representant Ajuntament: Regidora Delegada d’Educació o persona en qui delegue.