valencià / castellano
 

El Conservatori de Torrent es la seu de la Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Centre. Actualment, l'órgan de representació está composat per:

 • President: Josep Comes Corzano.
 • Vicepresident: Manuel Gremaldos López
 • Secretària: Consuelo González Santonja.
 • Tresorer: Antonio Gómez Baños.
 • Vocals: Pedro Esteso Moya, Rosa Mª. Gómez Estarlich, Emilia Rosselló Manera.
Per a contactar amb l'Associació, pots enviar un correo al següent enllaç.
 

- La FAPACCV en l'assemblea general del dissabte 30 de gener ha nomenat la nova junta direcitva:

  • Presidenta: Rosa Mª. Gómez Estarlich.
  • Secretari: Pedro Esteso Moya.
  • Tresorera: Emilia Rosselló Manera